Đề cương ôn tập giữa học kì 2 Toán 6 Trưng Vương năm học 2020 – 2021

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 Toán 6 Trường THCS Trưng Vương năm học 2020 – 2021. Nội dung Đề cương ôn tập giữa học kì 2 Toán 6:

I. Lý thuyết
1) Số học: Ôn hết chương 2 số học ; hai phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số
2) Hình học: Hết bài góc.

TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG

Bài 11: a) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:
+ Vẽ góc xOy;
+ Vẽ điểm M nằm trong góc xOy;
+ Vẽ Oz là tia đối của tia OM.
b) Trên hình vẽ ở câu a có bao nhiêu góc. Hãy kể tên các góc và chỉ ra đỉnh và các cạnh của góc đó.
Bài 12: a) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:
+ Vẽ đường thẳng xy.
+ Vẽ M, N là 2 điểm nằm khác phía so với đường thẳng xy.
+ Đoạn thẳng MN cắt xy tại O.
+ Vẽ điểm K nằm trong góc MOx. Nối OK.
b) Trên hình vẽ có bao nhiêu góc, kể tên các góc đó?

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN