Đề cương Toán 6 giữa học kì 2 Nguyễn Tri Phương năm học 2020 – 2021

Đề cương giữa học kì 2 Toán 6 Nguyễn Tri Phương năm học 2020 – 2021.

Đề cương giữa học kì 2 Toán 6 Nguyễn Tri Phương năm học 2020 – 2021. Nội dung Đề cương ôn tập giữa học kì 2 Toán 6:

  • Các phép toán, tính chất trên tập Z.
  • Khái niệm phân số. Phân số bằng nhau.
  • Ôn tập đến hết bài Góc.

TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG

Bài 10. Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó chỉ có 3 điểm A, B, C thẳng hàng. Biết điểm A nằm giữa hai điểm B và C. Vẽ tia DA, DB, DC. Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

Bài 11. Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Hai điểm M và N nằm cùng phía đối với đường thẳng xy. Vẽ tia OM, ON. Trên hình có bao nhiêu góc? Hãy kể tên các góc đó.

Bài 12. Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Lấy điểm O nằm ngoài đường thẳng AB. Vẽ tia OA, OB, OM. Hỏi điểm M có nằm bên trong góc AOB hay không? Vì sao?

.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN