Đề cương giữa học kì 2 Toán 7 Nguyễn Tri Phương năm học 2020 – 2021

Đề cương giữa học kì 2 Toán 7 Nguyễn Tri Phương năm học 2020 – 2021.

Đề cương giữa học kì 2 Toán 7 Nguyễn Tri Phương năm học 2020 – 2021. Nội dung Đề cương ôn tập giữa học kì 2 Toán 7:

  • Câu hỏi ôn tập Đại số Chương III: Từ câu 1 đến câu 4 (SGK – 22).
  • Câu hỏi ôn tập Hình học Chương II: Từ câu 1 đến câu 6 (SGK – 139)
  • Xem một số bảng tổng kết (SGK – 139; 140)

TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG

Bài 4: Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA.

  1. Chứng minh ΔMAB=ΔMDC
  2. Chứng minh AB = CD và AB // CD
  3. Chứng minh ΔABC=ΔDCB
  4. Trên các đoạn thẳng AB, CD lần lượt lấy các điểm E, F sao cho AE = DF. Chứng minh ba điểm E, M, F thẳng hàng.

Bài 5: Cho ΔABC cân tại A. Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD = AE.

  1. Chứng minh BE = CD.
  2. Chứng minh góc ABE bằng góc ACD.
  3. Gọi K là giao điểm của BE và CD. Tam giác KBC là tam giác gì? Vì sao?

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN