Trắc nghiệm Toán 6 – Tập hợp

Trắc nghiệm Toán lớp 6 chủ đề Tập hợp có thời gian là 30 phút. Trọng tâm kiến thức xoay quanh các nội dung lý thuyết cơ bản trong học kì 1 môn Toán lớp 6. Bài thi Trắc nghiệm Toán 6 lần này không giới hạn số lần làm bài. Để đạt được kết quả tốt, các em cần xem lại lý thuyết bài giảng đã học; hoặc làm đề trắc nghiệm trước (ĐÃ MỞ ĐÁP ÁN)

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI:
  • Các câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng nhất.
  • Các câu hỏi điền từ (hoặc số) cần viết liền không dấu, giữa các từ (số) cách nhau bằng dấu .
  • Các câu hỏi sắp xếp thì nhấn giữ và kéo thả lên trên hoặc xuống dưới.
  • Các câu hỏi chứa các mệnh đề đúng sai cần chú ý đến từng cụm từ.
  • Đáp án dạng phân số như \dfrac{2}{5} thì ta điền vào ô trống là 2/5 hoặc 0,4 viết liền và không có khoảng cách. Nếu đáp án dạng phân số -\dfrac{2}{5} hay \dfrac{-2}{5} hay \dfrac{2}{-5} thì khi điền cũng chỉ viết -2/5 hoặc -0,4
  • Đáp số phải là phân số tối giản

TRẮC NGHIỆM TOÁN 6 - TẬP HỢP

Thời gian làm bài: 30 phút; Đề gồm 20 câu hỏi

Bạn cần đăng kí và đăng nhập để làm bài thi. Đăng nhập hoặc Đăng kí

Tên Ngày Điểm Thời gian làm bài
Xu Nguyễn 21/09/2023 22:09 2.00 00:04:11
NGUYỄN HIẾU 19/08/2023 10:08 7.50 00:06:20
Hiền Nguyễn 17/08/2023 20:56 3.50 00:01:13
Lan Anh Nguyễn 13/08/2023 18:28 1.00 00:01:08
Lan Anh Nguyễn 11/08/2023 19:35 7.50 00:23:42
Hồng Hạnh 15/07/2023 14:05 0.00 00:00:24
Ngân Hoàng 02/07/2023 15:38 0.00 00:00:07
Gửi tự động
(hết thời gian)
Ngân Hoàng 02/07/2023 11:01 6.00 00:18:51
Trang Hoang 02/07/2023 11:05 0.00 17:18:29
Gửi tự động
(hết thời gian)
Trang Hoang 30/06/2023 17:52 0.00 00:05:48

Đang hiện 1 - 10 từ 58 hồ sơ

  tiếp tục

BÀI VIẾT LIÊN QUAN