Đề thi thử vào lớp 10 Trường THCS Phúc Diễn năm học 2022 – 2023

Đề thi thử vào lớp 10 Trường THCS Phúc Diễn năm học 2022 – 2023

Đề thi thử vào lớp 10 Trường THCS Phúc Diễn năm học 2022 – 2023; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi thử vào 10 môn Toán.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài III (2,5 điểm)

1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc lập hệ phương trình:

Lúc 6 giờ 30 phút sáng, một ca nô xuôi dòng từ A đến B dài 48km. Khi đến B, ca nô nghỉ 30 phút sau đó ngược dòng từ B về A lúc 10 giờ 36 phút cùng ngày. Tìm vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc dòng nước là 3km/h.

2) Một hình nón có chiều cao 40cm và đường kính đáy bằng 60cm. Tính thể tích của hình nón đó? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Bài IV (3 điểm) Cho đường tròn (O), đường kính AB. Trên tiếp tuyến Ax của đường tròn (O) lấy điểm M. Qua M vẽ đường thẳng cắt đường tròn tâm O tại 2 điểm C và D (C nằm giữa M và D, tia MD nằm giữa hai tia MO và MA). Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng CD.

  1. a) Chứng minh rằng: Tứ giác MAIO nội tiếp được.
  2. b) Chứng minh rằng: MC. MD = AM2
  3. c) Qua I kẻ đường thẳng song song với BD, cắt AB tại H. Tia MO cắt các đoạn thẳng BC và BD lần lượt tại E, F. Chứng minh rằng: CH // EF và O là trung điểm của EF.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN