Đáp án đề thi thử vào 10 Trường THCS Phù Linh lần 3

Đáp án đề thi thử vào 10 Trường THCS Phù Linh ngày 04/06/2021

Đáp án đề thi thử vào 10 Trường THCS Phù Linh lần 3 ngày 04 tháng 6 năm 2021; Thời gian làm bài 90 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài II (2,0 điểm) Giải các bài toán có ứng dụng thực tiễn

  1. Một tổ công nhân dự định làm xong 75 sản phẩm trong một thời gian nhất định (mỗi ngày làm số sản phẩm như nhau). Nhưng khi thực hiện, nhờ cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày tổ đã làm tăng thêm 5 sản phẩm so với dự định. Do đó tổ đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định 1 ngày và còn làm thêm được 5 sản phẩm nữa. Hỏi khi thực hiện, mỗi ngày tổ đã làm được bao nhiêu sản phẩm?
  2. Một hình trụ có đường cao 3 dm và đường kính đáy 10 dm. Tính thể tích hình trụ đó (lấy π= 3,14).

Bài IV. (3.5 điểm)

  1. Gọi I là giao điểm của AKMN, D là giao điểm của ACBI. Chứng minh điểm C cách đều ba cạnh của ΔDEK .

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN