Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Chuyên đề Toán 6: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Nhằm để đáp ứng cho việc ôn tập và hệ thống kiến thức một cách hiệu quả về môn Toán lớp 6 chuẩn bị cho việc kiểm tra định kỳ của học sinh được tốt. Ươm mầm  xin gửi đến các Thầy cô cùng các bậc Phụ huynh Học Sinh Chuyên Đề Toán Lớp 6  với các dạng bài tập giúp các bạn có thêm tư liệu ôn tập hiệu quả trong kỳ kiểm tra sắp tới.

TRÍCH DẪN CHỦ ĐỀ

  1. Các số tự nhiên được biểu diễn trên một tia số. Mỗi số được biểu diễn bởi một điểm
  2. Trong hai số tự nhiên khác nhau, luôn có một số nhỏ hơn số còn lại. Khi số a nhỏ hơn b số ta viết a<b hoặc b>a. Ta viết a≤b để chỉ a<b hoặc a=b và ngược lại a≥b để chỉ a>b hoặc a=b.
  3. Nếu a<b và b<c thì a<c
  4. Mỗi số tự nhiên có một số liền sau và một số liền trước (trừ số 0 không có số liền trước). Hai số tự nhiên liên tiếp thì hơn kém nhau một đơn vị.Chẳng hạn 5 và 6. Số 6 là số liền sau số 5, số 5 là số liền trước số 6.
  5. Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất

Trắc nghiệm Toán 6 chủ đề Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN