Trắc nghiệm Toán 6 Cánh Diều – Thi học kì 1 Đề 1

Trắc nghiệm Toán 6 Ôn tập thi cuối học kì 1 có thời gian là 60 phút. Trọng tâm kiến thức xoay quanh các nội dung lý thuyết cơ bản cuối học kì 1 môn Toán lớp 6. Bài thi Trắc nghiệm Toán  lần này không giới hạn số lần làm bài. Để đạt được kết quả tốt, các em cần xem lại lý thuyết bài giảng đã học; hoặc làm đề trắc nghiệm trước (ĐÃ MỞ ĐÁP ÁN)

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI:
  • Các câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng nhất.
  • Các câu hỏi điền từ (hoặc số) cần viết liền không dấu, giữa các từ (số) cách nhau bằng dấu .
  • Các câu hỏi sắp xếp thì nhấn giữ và kéo thả lên trên hoặc xuống dưới.
  • Các câu hỏi chứa các mệnh đề đúng sai cần chú ý đến từng cụm từ.
  • Đáp án dạng phân số như \dfrac{2}{5} thì ta điền vào ô trống là 2/5 hoặc 0,4 viết liền và không có khoảng cách. Nếu đáp án dạng phân số -\dfrac{2}{5} hay \dfrac{-2}{5} hay \dfrac{2}{-5} thì khi điền cũng chỉ viết -2/5 hoặc -0,4
  • Đáp số phải là phân số tối giản

TRẮC NGHIỆM TOÁN 6 THI CUỐI HỌC KÌ 1 SÁCH CÁNH DIỀU - ĐỀ 1

Thời gian làm bài: 60 phút; Đề thi gồm 40 câu hỏi.

Bạn cần đăng kí và đăng nhập để làm bài thi. Đăng nhập hoặc Đăng kí

Tên Ngày Điểm Thời gian làm bài
Le Huong 15/01/2024 16:30 8.25 00:16:17
Đồng Thảo 15/10/2022 18:35 0.00 05:42:05
Gửi tự động
(hết thời gian)
Đồng Thảo 15/10/2022 13:17 4.25 00:24:19
Đồng Thảo 15/10/2022 11:46 0.00 01:30:17
Gửi tự động
(hết thời gian)
Đồng Thảo 15/10/2022 10:33 2.00 00:17:21
Đào Ngọc Dương 13/02/2022 19:51 6.75 00:24:12
phamlebaongoc 09/02/2022 08:57 3.50 00:17:33
Yến Nhi Nguyễn Thị 17/01/2022 08:45 0.00 00:56:12
Thảo Văn Lê 07/01/2022 20:48 9.00 00:16:21
Na Cuksuk 07/01/2022 09:55 8.50 00:41:51

Đang hiện 1 - 10 từ 52 hồ sơ

  tiếp tục

BÀI VIẾT LIÊN QUAN