Đề thi học kì 2 Toán 8 có ma trận câu hỏi và đáp án

Đề thi học kì 2 Toán 8 có ma trận câu hỏi và đáp án

Đề thi học kì 2 Toán 8 có ma trận câu hỏi và đáp án; Thời gian làm bài 90 phút; Đề thi gồm 50 câu hỏi Trắc nghiệm. Dưới đây là phần mô tả một số chủ đề và dạng câu hỏi có trong đề thi.

Chủ đề 1: Phương trình bậc nhất 1 ẩn

Chủ đề 2: Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn

Chủ đề 3: Đa giác, diện tích đa giác

Chủ đề 4: Tam giác đồng dạng

Chủ đề 5: Hình lăng trụ đứng- hình chóp đều

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 22. Lựa chọn định nghĩa đúng về đa giác đều.

  1. Đa giác đều là đa giác lồi.
  2. Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau.
  3. Đa giác đều là đa giác có tất cả các góc bằng nhau.
  4. Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau.

Câu 23.  Tứ giác nào sau đây được gọi là đa giác đều

  1. Hình thoi.
  2. Hình chữ nhật.
  3. Hình vuông.                            
  4. Hình bình hành.

Tải file word tài liệu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN