Đề thi học kì 2 Toán 8 Nguyễn Trường Tộ

Đề thi học kì 2 Toán 8 Nguyễn Trường Tộ.

Đề thi học kì 2 Toán 8 Nguyễn Trường Tộ; Thời gian làm bài 90 phút; Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 4 (2 điểm): Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình

Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B với vận tốc 36km/h, sau đó lại ngược từ B trở về A. Thời gian đi xuôi ít hơn thời gian đi ngược là 40 phút. Hãy tính khoảng cách giữa hai bến A và B, biết vận tốc dòng nước là 3km/h và vận tốc riêng của ca nô không đổi.

Bài 5 (3,5 điểm): Hình học

Cho ΔABC vuông tại A có AB > AC. Lấy điểm M tùy ý trên cạnh AB. Kẻ đường thẳng MH⊥BC tại H. Đường thẳng MH cắt tia CA tại N

  1. Chứng minh BM.BA = BH.BC
  2. Chứng minh ΔAMN đồng dạng với ΔHMB; ΔAMH đồng dạng với ΔNMB
  3. Gọi K là giao điểm của CM và BN. Chứng minh AB là tia phân giác của [latexpage]$\widehat{HAK}$[latexpage]
  4. Chứng minh BM.BA+CM.CK không đổi khi điểm M chuyển động trên cạnh AB.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN