Đề thi học kì 2 Toán 8 có ma trận câu hỏi và đáp án new

0 out of 5 based on 0 customer ratings

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 8 theo hình thức trắc nghiệm 100%, có đề minh họa và đáp án chi tiết. Để tải file word vui lòng thanh toán

Đề thi học kì 2 Toán 8 có ma trận câu hỏi và đáp án

Đề thi học kì 2 Toán 8 có ma trận câu hỏi và đáp án; Thời gian làm bài 90 phút; Đề thi gồm 50 câu hỏi Trắc nghiệm. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 22.   <NB> Lựa chọn định nghĩa đúng về đa giác đều.

  1. Đa giác đều là đa giác lồi.
  2. Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau.
  3. Đa giác đều là đa giác có tất cả các góc bằng nhau.
  4. Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau.

Câu 23.   <NB> Tứ giác nào sau đây được gọi là đa giác đều

  1. Hình thoi.
  2. Hình chữ nhật.
  3. Hình vuông.                            
  4. Hình bình hành.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.