ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 7 CUỐI HỌC KÌ I (20%TN – 80%TL)

MA TRẬN ĐỀ THI TOÁN 7 CUỐI HỌC KÌ 1 (20%TN – 80%TL)

Đề thi cuối học kì 1 Toán 7 tỉ lệ 20% Trắc nghiệm – 80% Tự luận; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 5: Khẳng định nào sau đây “sai”. Hai đường thẳng song song thì:

  1. Hai góc sole trong bằng nhau.
  2. Hai góc đồng vị bằng nhau.
  3. Hai góc trong cùng phía phụ nhau.
  4. Chúng không có điểm chung.

Câu 11:(1,5 điểm) Tính chiều rộng và chiều dài của một miếng đất hình chữ nhật biết chu vi của nó là 90m. Biết chiều rộng và chiều dài tỉ lệ thuận với 2 và 3.

Câu 12:(3,0 điểm) Cho ΔABC, M trung điểm BC. Trên tia đối tia MA lấy điểm E sao cho ME=MA. Gọi I là một điểm trên AC, K là một điểm trên EB sao cho AI=EK.

  1. Chứng minh rằng: ΔAMC=ΔEMB.
  2. Chứng minh rằng: AB//EC.
  3. Chứng minh rằng: Ba điểm I, M, K thẳng hàng.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN