Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 9 Ams Trưng Vương

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 9 Ams Trưng Vương.

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 9 Ams Trưng Vương; Đề thi có thời gian 90 phút. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 4. (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao AH. Gọi M là trung điểm của BC, đường thẳng qua A vuông góc với AM và cắt BC tại S. Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa A lấy điểm K sao cho tam giác BKC vuông cân tại K. Lấy N đối xứng với K qua M.

1) Chứng minh SB.SC = SH. SM.

2) Chứng minh rằng KH⊥SN.

3) Gọi D là giao điểm của AK với BC. Các điểm E, F lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ D lên AB, AC. Chứng minh: 1/DB²+1/DC²=2/AD² và S, E, F thẳng hàng.

Bài V. (0,5 điểm)

Với a, b là các số thực không âm thỏa mãn a+b=2, tìm giá trị nhỏ nhất của: P=√4a+1 +√5b+1

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN