Đề khảo sát Toán 9 Trường Nguyễn Trường Tộ năm học 2021 – 2022

Đề khảo sát Toán 9 tháng 1 Trường Nguyễn Trường Tộ năm học 2021 – 2022

Đề khảo sát Toán 9 tháng 1 Trường Nguyễn Trường Tộ năm học 2021 – 2022; Thời gian làm bài 90 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 3 (3,5 điểm). Cho đường tròn tâm O có dây AB<2R. Đường kính CD vuông góc với tại I ( thuộc cung nhỏ ). Trên tia đối của tia lấy điểm sao cho ACE nhọn. CE cắt (O) tại K, nối DK cắt AB tại M.
a) Chứng minh 4 điểm C, I, M, K cùng thuộc một đường tròn.
b) Chứng minh EM.EI = EB. EA
c) Chứng minh DK là phân giác của góc AKB. Tìm vị trí điểm E trên tia đối của tia BA (vẫn thỏa mãn đề bài) để M là trung điểm của BI.
Bài 4 (0,5 điểm). Cho các số thực x, y thỏa mãn (x+√1+x²)(y+√1+y²)=1. Chứng minh x+y=0.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN