Đề cương giữa kì 1 Toán 7 Trường THCS Tô Hoàng năm 2020

Đề cương Toán 7 giữa kì 1 Trường THCS Tô Hoàng năm 2020.

Đề cương Toán 7 giữa kì 1 Trường THCS Tô Hoàng năm 2020; Nội dung chương trình:

I/ LÝ THUYẾT:               

1/ Đại số: Từ bài 1 đến bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

2/ Hình học: Từ bài 1 đến bài 6: Từ vuông góc đến song song

Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề cương.

TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG

Bài 1: Biết các cạnh tam giác tỉ lệ với 2:3:4 và chu vi của nó là 45cm. Tính các cạnh của tam giác đó..

Bài 2: Số viên bi của ba bạn Hùng, Dũng, Nam tỉ lệ với 2; 4; 5. Tính số viên bi của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 55 viên bi.

Bài 3: Số học sinh giỏi, khá, trung bình của khối 7 lần lượt tỉ lệ với 2:3:5. Tính số học sinh khá, giỏi, trung bình, biết tổng số học sinh khá và học sinh trung bình hơn học sinh giỏi là 180 em

Bài 4: Ba lớp 8A, 8B, 8C trồng được 120 cây. Tính số cây trồng được của mỗi lớp, biết rằng số cây trồng được của mỗi lớp lần lượt tỉ lệ với 3 : 4 : 5

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN