Đề cương giữa học kì 2 Toán 7 Trường THCS Tô Hoàng 2021 – 2022

Đề cương giữa học kì 2 Toán 7 Trường THCS Tô Hoàng 2021 – 2022.

Đề cương giữa học kì 2 Toán 7 Trường THCS Tô Hoàng 2021 – 2022. Quận Hai Bà Trưng Hà Nội. Nội dung Đề cương ôn tập giữa học kì 2:

TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG

Bài 9. Cho ΔABC cân tại A (Â<90°). Vẽ BD⊥AC tại D; CE⊥AB tại E. Gọi I là giao điểm của BD và CE. Chứng minh:

a) ΔBEC=ΔCDB.

b) AD=AE.

c) AI là tia phân giác của góc BAC.

d) DE//BC.

e) Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh ba điểm A, I, M thẳng hàng.

Bài 10. Cho ΔABC có AB=AC=10cm; BC=12cm. Kẻ AH⊥BC tại H.

a) Chứng minh ΔABH=ΔACH. Từ đó suy ra H là trung điểm của đoạn thẳng BC.

b) Tính độ dài đoạn thẳng AH.

c) Kẻ HI⊥AB tại I; HK⊥AC tại K. Vẽ các điểm D, E sao cho I, K lần lượt là trung điểm của HD, HE. Chứng minh AE=AH.

d) ΔADE là tam giác gì? Vì sao? Chứng minh DE//BC.

e) Tìm điều kiện của ΔABC để A là trung điểm của DE.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN