Tổng hợp các bài giảng Elearning Toán 6 SGK Kết nối tri thức

Một số lưu ý khi sử dụng bài giảng elearning môn Toán lớp 6 – Ppt toán 6 kntt

♥ Muốn dừng lại ở bất kì thời điểm nào của một trang, hay muốn chuyển trang tiếp theo hoặc xem lại trang trước. Em kích chuột vào các biểu tượng trên thanh điều khiển.

♥ Muốn tải file bài giảng ppt toán 6 kntt, các em kích chuột vào biểu tượng [Tài nguyên]

Danh sách bài giảng elearning môn Toán lớp 6 – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1. Tập hợp.
Bài 2. Cách ghi số tự nhiên.
Bài 3. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên.
Bài 4. Phép cộng và phép trừ số tự nhiên.
Bài 5. Phép nhân và phép chia số tự nhiên.
Luyện tập chung.
Bài 6. Lũy thừa với số mũ tự nhiên.
Bài 7. Thứ tự thực hiện phép tính.
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 8. Quan hệ chia hết và tính chất
Bài 9. Dấu hiệu chia hết.
Bài 10. Số nguyên tố.
Luyện tập chung
Bài 11. Ước chung. Ước chung lớn nhất

§ Tiết 1. Ước chung. Ước chung lớn nhất

§ Tiết 2. Ước chung. Ước chung lớn nhất

Bài 12. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

§ Tiết 1. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

§ Tiết 2. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Bài tập cuối chương II

CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN

Tập hợp các số nguyên

Phép cộng và phép trừ số nguyên

Quy tắc dấu ngoặc

Luyện tập chung

Bài 16. Phép nhân số nguyên

Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

Luyện tập chung

Bài tập ôn chương III.

Ôn tập giữa kì I

Kiểm tra giữa kì I

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 18. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều.

§ Tiết 1. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều.

§ Tiết 2. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều.

§ Tiết 3. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều.

Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân.

§ Tiết 1. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân.

§ Tiết 2. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân.

§ Tiết 3. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân.

Bài 20. Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

§ Tiết 1+2+3. Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

Luyện tập chung

§ Tiết 1. Luyện tập chung

§ Tiết 2. Luyện tập chung

Ôn tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

Bài 21. Hình có trục đối xứng

§ Tiết 1. Hình có trục đối xứng

Bài 22. Hình có tâm đối xứng

§ Tiết 1. Hình có tâm đối xứng

§ Tiết 2. Hình có tâm đối xứng

Luyện tập chung

§ Tiết 1. Luyện tập chung

§ Tiết 2. Luyện tập chung

Ôn tập chương V

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

Tấm thiệp và phòng học của em
Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA

§ Tiết 1. Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA

§ Tiết 2. Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA

Sử dụng máy tính cầm tay

CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ

Bài 23. Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau.

§ Tiết 1. Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

§ Tiết 2. Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

Bài 24. So sánh phân số. Hỗn số dương

§ Tiết 1. So sánh phân số. Hỗn số dương

§ Tiết 2. So sánh phân số. Hỗn số dương

Luyện tập chung

§ Tiết 1. Luyện tập chung

§ Tiết 2. Luyện tập chung

Bài 25. Phép cộng và phép trừ phân số

§ Tiết 1. Phép cộng và phép trừ phân số

§ Tiết 2. Phép cộng và phép trừ phân số

Bài 26. Phép nhân và phép chia phân số

§ Tiết 1. Phép nhân và phép chia phân số

§ Tiết 2. Phép nhân và phép chia phân số

Bài 27. Hai bài toán về phân số
Luyện tập chung

§ Tiết 1. Luyện tập chung

§ Tiết 2. Luyện tập chung

Ôn tập chương VI

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN

Bài 28. Số thập phân
Bài 29. Tính toán với số thập phân

§ Tiết 1. Tính toán với số thập phân

§ Tiết 2. Tính toán với số thập phân

§ Tiết 3. Tính toán với số thập phân

§ Tiết 4. Tính toán với số thập phân

Bài 30. Làm tròn và ước lượng
Bài 31. Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm
Luyện tập chung

§ Tiết 1. Luyện tập chung

§ Tiết 2. Luyện tập chung

Ôn tập chương VII

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 32. Điểm và đường thẳng

§ Tiết 1. Điểm và đường thẳng

§ Tiết 2. Điểm và đường thẳng

§ Tiết 3. Điểm và đường thẳng

Bài 33. Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

§ Tiết 1. Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

§ Tiết 2. Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Bài 34. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

§ Tiết 1. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

§ Tiết 2. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Bài 35. Trung điểm của đoạn thẳng
Luyện tập chung

Bài 36. Góc

Bài 37. Số đo góc

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương VIII

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

NGOÀI CÁCH TẢI FILE PPT MIỄN PHÍ TRONG MỤC TÀI NGUYÊN TỪNG BÀI.

CÁC BẠN CÓ THỂ TẢI NHANH 1 LẦN TOÀN BỘ FILE ĐẦY ĐỦ PPT +GIÁO ÁN (có phí) [TẠI ĐÂY]!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN