Tổng hợp các bài giảng điện tử Elearning môn Toán lớp 6 SGK Cánh Diều

Một số lưu ý khi sử dụng bài giảng elearning môn Toán lớp 6

♥ Muốn dừng lại ở bất kì thời điểm nào của một trang, hay muốn chuyển trang tiếp theo hoặc xem lại trang trước. Em kích chuột vào các biểu tượng trên thanh điều khiển.

♥ Muốn tải file nguồn trình chiếu PowerPoint, các em kích chuột vào biểu tượng [Tài nguyên]

Danh sách bài giảng elearning môn Toán lớp 6 – Sách Cánh Diều

Chương I. Số tự nhiên

Bài 1. Tập hợp.

§ Tiết 1 Tập hợp

§ Tiết 2 Tập hợp

Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên.

§ Tiết 1 Tập hợp các số tự nhiên

§ Tiết 2 Tập hợp các số tự nhiên

§ Tiết 3 Tập hợp các số tự nhiên

Bài 3. Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên.

§ Tiết 1 Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên

§ Tiết 2 Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên

Bài 4. Phép nhân, phép chia các số tự nhiên.

§ Tiết 1 Phép nhân, chia các số tự nhiên

§ Tiết 2 Phép nhân, chia các số tự nhiên

Bài 5. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên.

§ Tiết 1 Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên

§ Tiết 2 Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên

§ Tiết 3 Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Bài 6. Thứ tự thực hiện các phép tính.

§ Tiết 1 Thứ tự thực hiện các phép tính

§ Tiết 2 Thứ tự thực hiện các phép tính

Bài 7. Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết.

§ Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

§ Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài 9. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

§ Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bài 10. Số nguyên tố. Hợp số.

§ Tiết 1 Số nguyên tố. Hợp số

§ Tiết 2 Số nguyên tố. Hợp số

Bài 11. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

§ Tiết 1 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

§ Tiết 2 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Bài 12. Ước chung và ước chung lớn nhất

§ Tiết 1 Ước chung và ước chung lớn nhất

§ Tiết 2 Ước chung và ước chung lớn nhất

§ Tiết 3 Ước chung và ước chung lớn nhất

Bài 13. Bội chung và bội chung nhỏ nhất

§ Tiết 1 Bội chung và bội chung nhỏ nhất

§ Tiết 2 Bội chung và bội chung nhỏ nhất

§ Tiết 3 Bội chung và bội chung nhỏ nhất

Bài tập cuối chương I

§ Tiết 1 Ôn tập chương I

§ Tiết 2 Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

Bài 1. Số nguyên âm

§ Tiết 1 Số nguyên âm

Bài 2. Tập hợp các số nguyên

§ Tiết 1 Tập hợp các số nguyên

§ Tiết 2 Tập hợp các số nguyên

§ Tiết 3 Tập hợp các số nguyên

Bài 3. Phép cộng các số nguyên

§ Tiết 1 Phép cộng các số nguyên

§ Tiết 2 Phép cộng các số nguyên

§ Tiết 3 Phép cộng các số nguyên

Bài 4. Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc

§ Tiết 1 Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc

§ Tiết 2 Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc

Bài 5. Phép nhân các số nguyên

§ Tiết 1 Phép nhân các số nguyên

§ Tiết 2 Phép nhân các số nguyên

Bài 6. Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tâp hợp số nguyên.

§ Tiết 1 Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tâp hợp số nguyên

§ Tiết 2 Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tâp hợp số nguyên

§ Tiết 3 Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tâp hợp số nguyên

Bài tập cuối chương II

§ Tiết 1 Ôn tập chương II

§ Tiết 2 Ôn tập chương II

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Đầu tư kinh doanh

§ Tiết 1 Đầu tư kinh doanh

§ Tiết 2 Đầu tư kinh doanh

§ Tiết 3 Đầu tư kinh doanh

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN
Bài 1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều.

§ Tiết 1 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ Tiết 2 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ Tiết 3 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

Bài 2. Hình chữ nhật. Hình thoi.

§ Tiết 1 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ Tiết 2 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ Tiết 3 Hình chữ nhật. Hình thoi
Bài 3. Hình bình hành.

§ Tiết 1 Hình bình hành

§ Tiết 2 Hình bình hành

§ Tiết 3 Hình bình hành

Bài 4. Hình thang cân.

§ Tiết 1 Hình thang cân

§ Tiết 2 Hình thang cân

§ Tiết 3 Hình thang cân

Bài 5. Hình có trục đối xứng.

§ Tiết 1 Hình có trục đối xứng

§ Tiết 2 Hình có trục đối xứng

Bài 6. Hình có tâm đối xứng.

§ Tiết 1 Hình có tâm đối xứng

§ Tiết 2 Hình có tâm đối xứng

Bài 7. Đối xứng trong thực tiễn.

§ Tiết 1 Đối xứng trong thực tiễn

§ Tiết 2 Đối xứng trong thực tiễn

Bài tập cuối chương III

§ Tiết 1 Ôn tập chương III

§ Tiết 2 Ôn tập chương III

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.

Bài 1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu.

Bài 2. Biểu đồ cột kép.

Bài 3. Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

Bài 4. Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

Bài 1. Phân số với tử và mẫu là số nguyên

Bài 2. So sánh các phân số. Hỗn số dương

Bài 3. Phép cộng, phép trừ phân số

Bài 4. Phép nhân, phép chia phân số

Bài 5. Số thập phân

Bài 6. Phép cộng, phép trừ số thập phân

Bài 7. Phép nhân, phép chia số thập phân

Bài 8. Ước lượng và làm tròn số

Bài 9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Bài 10. Hai bài toán về phân số

Bài tập cuối chương V

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
Chủ đề 2. Chỉ số khối cơ thể (BMI)
CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song

Bài 3. Đoạn thẳng

Bài 4. Tia

Bài 5. Góc

Bài tập cuối chương VI
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng

NGOÀI CÁCH TẢI FILE PPT MIỄN PHÍ TRONG MỤC TÀI NGUYÊN TỪNG BÀI.

CÁC BẠN CÓ THỂ TẢI NHANH 1 LẦN TOÀN BỘ FILE PPT+GIÁO ÁN (có phí) [TẠI ĐÂY]!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN