Khảo sát toán 6 ngày 12/12/2020

Số câu hỏi 30 câu trắc nghiệm.

Nội dung tập trung vào lý thuyết.

Thời gian 15 phút, không giới hạn số lần bài.

Yêu cầu đạt tối thiểu 7 điểm.

Bài khảo sát mở chế độ kiểm tra đáp án.

[WpProQuiz 13]

BÀI VIẾT LIÊN QUAN