Trắc nghiệm Toán 9 Vị trí tương đối của hai đường tròn

Trắc nghiệm Toán 9 Vị trí tương đối của hai đường tròn có thời gian là 5 phút. Trọng tâm kiến thức xoay quanh các nội dung lý thuyết cơ bản về hình không gian Toán lớp 9. Bộ câu hỏi vị trí tương đối của hai đường tròn không giới hạn số lần làm bài. Để đạt được kết quả tốt, các em cần xem lại lý thuyết bài giảng đã học; hoặc làm đề trắc nghiệm trước (ĐÃ MỞ ĐÁP ÁN)

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI:
  • Các câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng nhất.
  • Các câu hỏi điền từ (hoặc số) cần viết liền không dấu, giữa các từ (số) cách nhau bằng dấu .
  • Các câu hỏi sắp xếp thì nhấn giữ và kéo thả lên trên hoặc xuống dưới.
  • Các câu hỏi chứa các mệnh đề đúng sai cần chú ý đến từng cụm từ.
  • Đáp án dạng phân số như \dfrac{2}{5} thì ta điền vào ô trống là 2/5 hoặc 0,4 viết liền và không có khoảng cách. Nếu đáp án dạng phân số -\dfrac{2}{5} hay \dfrac{-2}{5} hay \dfrac{2}{-5} thì khi điền cũng chỉ viết -2/5 hoặc -0,4
  • Đáp số phải là phân số tối giản

TRẮC NGHIỆM TOÁN 9: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

Thời gian hoàn thành bộ câu hỏi củng cố: 5 phút

Bạn cần đăng kí và đăng nhập để làm bài thi. Đăng nhập hoặc Đăng kí

Tên Ngày Điểm Thời gian làm bài
nhiiuandrewluca@gmail.com 13/12/2021 21:43 6.00 00:01:52
Tạ Nhật Lương 10/12/2021 09:32 10.00 00:02:20
haianh 10/12/2021 09:25 10.00 00:04:49
Nguyễn Trần Khánh Ly 10/12/2021 09:15 8.00 00:00:56
chi Bach 10/12/2021 09:13 8.00 00:00:33
Nguyen Linh 10/12/2021 09:17 10.00 00:04:47
Quang Anh Do 10/12/2021 09:13 10.00 00:05:04
Gửi tự động
(hết thời gian)
Chổi Muốn Làm Hotplay 10/12/2021 09:11 2.00 00:03:13
Tạ Nhật Lương 10/12/2021 09:11 2.00 00:02:32
Nguyễn Trần Khánh Ly 10/12/2021 09:10 6.00 00:01:58

Đang hiện 1 - 10 từ 25 hồ sơ

  tiếp tục

BÀI VIẾT LIÊN QUAN