Đề thi đáp án Toán 8 giữa học kì 2 huyện Mỹ Hào năm học 2018 – 2019

Đề thi đáp án Toán 8 giữa học kì 2 huyện Mỹ Hào năm học 2018 – 2019 được Ươm mầm sưu tầm và đăng tải là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 8. Đề thi đáp án Toán 8 giữa học kì 2 huyện Mỹ Hào năm học 2018 – 2019 này sẽ giúp các bạn ôn tập và nâng cao kiến thức trong chương trình giữa học kì 2 lớp 8. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 2 (1,0 điểm). Giải  bài toán sau bằng cách lập phương trình.

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Nếu giảm chiều dài đi 2m và tăng chiều rộng thêm  4m  thì diện tích tăng thêm 88 m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật ban đầu.

Bài 3 (2,0 điểm). Cho ΔABC cân tại A có  AB = AC = 10 cm, BC = 12 cm; đường phân giác BD của \widehat{ABC}\ (D\in AC). Kẻ đường phân giác CE của \widehat{ACB}\ (E\in BA).

  1. Tính AD; CD
  2. Chứng minh ΔAED\backsimΔABC. Tìm tỉ số đồng dạng?

Bài 4 (0,5 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A=(2x-1)(2x²-3x-1)(x-1)+2020

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN