Đề cương ôn tập giữa học kì 2 Toán 8 Tạ Quang Bửu năm 2018

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 Toán 8 Trường THCS Tạ Quang Bửu năm học 2017 – 2018.

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 Toán 8 Trường THCS Tạ Quang Bửu năm học 2017 – 2018. Đề cương ôn tập gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Các câu hỏi đều có hướng dẫn và đáp án chi tiết. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề cương ôn tập.

TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG TOÁN 8 GIỮA HỌC KÌ 2

Bài 9: Một ca nô xuôi dòng từ A đến B mất 4 giờ và ngược dòng từ B về A mất 5 giờ. Tính khoảng cách giữa 2 bến A và B, biết vận tốc dòng nước là 2km/h.

Bài 10: Hai bến sông A và B cách nhau 36km. Lúc 7 giờ sáng, một ca nô xuôi dòng từ A đến B rồi lập tức quay trở về và đến A lúc 11 giờ 30 phút. Tính vận tốc của ca nô, biết vận tốc dòng nước là 6km/h.

Bài toán công việc:

Bài 11: Một xưởng sản xuất lập kế hoạch sản xuất một số tấm thảm trong 20 ngày. Do cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày xưởng sản xuất được thêm 3 tấm thảm. Bởi vậy, sau 18 ngày, xưởng đã hoàn thành công việc và còn vượt kế hoạch 24 tấm thảm. Tính số tấm thảm phải dệt theo kế hoạch.

Bài 12: Một đội thợ mỏ lập kế hoạch khai thác than, mỗi ngày phải khai thác 50 tấn than. Khi thực hiện, mỗi ngày đội khai thác được 57 tấn than. Do đó đội đã hoàn thành kế hoạch trước 1 ngày và còn vượt mức 13 tấn than. Hỏi theo kế hoạch, đội phải khai thác bao nhiêu tấn than.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”; các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN