Đề cương Toán 10 học kì 1 chuyên Amsterdam

Đề cương ôn tập toán khối 10. Học kì 1 năm học 2020 – 2021. Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam.

Đề cương gồm 2 phần: Phần 1 các kiến thức cơ bản; Phần 2 bài tập vận dụng.

PHẦN I – CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN

I. ĐẠI SỐ

  1. Mệnh đề và Tập hợp:

– Mệnh đề

– Tập hợp và các phép toán trên tập hợp…

– Số gần đúng, sai số…

  1. Hàm số:

– Đại cương về hàm số: Hàm số và tập xác định hàm số, đồ thị hàm số, sự biến thiên của hàm số, tính

chẵn lẻ của hàm số.

– Hàm số bậc nhất: sự biến thiên và đồ thị hàm số bậc nhất.

– Hàm số bậc hai: sự biến thiên và đồ thị hàm số bậc hai.

  1. Phương trình, hệ phương trình.

– Phương trình tương đương và phương trình hệ quả.

– Phương trình bậc nhất, bậc hai và các phương trình quy về dạng bậc nhất, bậc hai.

– Giải và biện luận phương trình bậc nhất, bậc hai và các phương trình quy về dạng bậc nhất, bậc hai.

– Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và các bài toán liên quan.

– Hệ phương trình bậc hai và các hệ quy về bậc hai.

– Hệ phương trình bậc hai và quy về hệ phương trình bậc hai.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN