Đề cương giữa học kì 1 Toán 10 THPT Vinschool 2022 – 2023

Đề cương giữa học kì 1 Toán 10 Trường THPT Vinschool 2022 – 2023.

Đề cương giữa học kì 1 Toán 10 THPT Vinschool 2022 – 2023.

TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG

Chương I. Mệnh đề – tập hợp

1. Mệnh đề: Mệnh đề, mệnh đề chứa biến, phủ định của một mệnh đề, mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, hai mệnh đề tương đương, kí hiệu , .
2. Tập hợp: Cách xác định tập hợp, tập hợp rỗng, tập hợp con, tập hợp bằng nhau.

3. Các phép toán tập hợp: giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, hiệu và phần bù của hai tập hợp.
4. Các tập hợp số: các tập con thường dùng của .

Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

2. HÌNH HỌC

Chương III. Hệ thức lượng trong tam giác

1. Giá trị lượng giác của một góc từ 00

2. Hệ thức lượng trong tam giác.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN