Chuyên đề Toán 10 Amsterdam năm học 2022 – 2023

Chuyên đề Toán 10 Amsterdam năm học 2022 – 2023.

Chuyên đề Toán 10 Amsterdam năm học 2022 – 2023.

TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG

Câu 3. Theo Thông báo số 10/2019, giá quảng cáo trên VTV1 là 30 triệu đồng cho 15 giây/1 lần quảng cáo vào khoảng 20 h30 ; là 6 triệu đồng cho 15 giây/1 lần quảng cáo vào khung giờ 16h00 -17h00 . Một công ty dự định chi không quá 900 triệu đồng để quảng cáo trên VTV1 với yêu cầu quảng cáo về số lần phát như sau: ít nhất 10 lần quảng cáo vào khoảng 20h30 và không quá 50 lần quảng cáo vào khung giờ 16h00 -17h00 .
Câu 4. Một nhà khoa học nghiên cứu về tác động phối hợp của vitamin thể con người. Kết quả như sau: A và vitamin B đối với cơ thể con người. Kết quả như sau

a) Một người có thể tiếp nhận được mỗi ngày không quá 600 đơn vị vitamin 500 đơn vị vitamin B . A và không quá

b) Một người mỗi ngày cần từ 400 đến 1000 đơn vị vitamin cả A lẫn B .

c) Do tác động phối hợp của hai loại vitamin, mỗi ngày số đơn vị vitamin B phải nhiều hơn 1/2 số đơn vị vitamin A nhưng không nhiều hơn ba lần số đơn vị vitamin

A. Biết giá một đơn vị vitamin A là 9 đồng và giá một đơn vị vitamin B là 7,5 đồng.

Tìm phương án dùng A và vitamin B thỏa mãn các điều kiện trên sao cho số tiền phải trả ít vitamin nhất.

Câu 5. Một nhà máy sản xuất, sử dụng ba loại máy đặc chủng để sản xuất sản phẩm A và sản phẩm B trong một chu trình sản xuất. Đề sản xuất một tấn sản phẩm A lãi 4 triệu đồng người ta sử dụng máy I trong 1 giờ, máy II trong 2 giờ và máy III trong 3 giờ. Để sản xuất ra một tấn sản phẩm B lãi được 3 triệu đồng người ta sử dụng máy I trong 6 giờ, máy II trong 3 giờ và máy III trong 2 giờ. Biết rằng máy I chỉ hoạt động không quá 36 giờ, máy hai hoạt động không quá 23 giờ và máy III hoạt động không quá 27 giờ. Hãy lập kế hoạch sản xuất số tấn sản phẩm cho nhà máy để tiền lãi được nhiều nhất.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN