Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Lào Cai năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Lào Cai năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Lào Cai năm 2021; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 4 (1,5 diểm)

  1. Giải hệ phương trình
  2. Hai bạn An và Bình cùng may khẩu trang để ủng hộ địa phương đang có dịch bệnh Covid-19, thì mất hai ngày mới hoàn thành công việc. Nếu chỉ có một mình bạn An làm việc trong 4 ngày rồi nghi và bạn Bình làm tiếp trong 1 ngày nữa thì hoàn thành công việc. Hỏi mỗi người làm riêng một mình thì sau bao lâu sẽ hoàn thành công việc?

Câu 5 (2,0 điểm)

  1. Giải phương trình:
  2. Tìm các giá trị của tham số để phương trình: có hai nghiệm x_1,\ x_2 thỏa mãn: x_1-x_2=2\sqrt{5}

Câu 6 (1,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, có độ dài các cạnh của tam giác thỏa mãn hệ thức: BC²=(\sqrt{3}+1) AC² + (\sqrt{3}-1) AB.AC, hãy tính số đo góc \widehat{ABC}.

Câu 7 (2,0 điểm) Cho đường tròn (O), từ điểm A nẳm ngoài đường tròn kẻ đường thẳng  cắt đường tròn (O) tại B, C (AB<AC). Qua A kẻ đường thẳng không đi qua tâm O cắt đường tròn (O) tại D, E (AD<AE). Đường thẳng vuông góc với AB tại A cắt đường thẳng CE tại F

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN