Thứ tự thực hiện phép tính

Thứ tự thực hiện phép tính – Chuyên đề Toán 6:

Nhằm để đáp ứng cho việc ôn tập và hệ thống kiến thức một cách hiệu quả về môn Toán lớp 6. Chuẩn bị cho việc kiểm tra định kỳ của học sinh được tốt. Ươm mầm xin gửi đến các Thầy cô cùng các bậc Phụ huynh Học Sinh Chuyên Đề Toán Lớp 6 với các dạng bài tập giúp các bạn có thêm tư liệu ôn tập hiệu quả trong kỳ kiểm tra sắp tới.

TRÍCH DẪN CHỦ ĐỀ

  1. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc:

– Nếu phép tính chỉ có cộng, trừ hoặc chỉ có nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

– Nếu phép tính có cả cộng , trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép nâng lên lũy thừa trước, rồi đến nhân chia, cuối cùng đến cộng trừ.

Lũy thừa nhân và chia → cộng và trừ.

  1. Đối với biểu thức có dấu ngoặc.

– Nếu biểu thức có các dấu ngoặc: ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông [ ], ngoặc nhọn { }, ta thực hiện phép

Phương pháp: Tính tổng dãy số

Tổng = (Số đầu + Số cuối). Số số hạng : 2

Số số hạng = (Số cuối – Số đầu): Khoảng cách giữa hai số liên tiếp + 1

VD: Tính tổng S=1+3+5+7+…+49

Nhận xét:

– Số đầu là: 1

– Số cuối là: 49

– Khoảng cách giữa hai số hạng là: 3-1 = 2

Số số hạng: (49-1):2+1=25

Tổng S=(1+49).25:2

Trắc nghiệm Toán 6 chủ đề Thứ tự thực hiện phép tính

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN