Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Khánh Hòa năm 2019.

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Khánh Hòa năm 2019; Thời gian làm bài 120 phút; Đề thi thử gồm 5 câu hỏi. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 4. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Vẽ đường tròn (A) bán kính AH. Từ đỉnh B kẻ tiếp tuyến BI với (A) cắt đường thẳng AC tại D (điểm I là tiếp điểm, I và H không trùng nhau).

  1. Chứng minh AHBI là tứ giác nội tiếp
  2. Cho AB=4cm, AC=3cm. Tính AI
  3. Gọi HK là đường kính của (A). Chứng minh rằng: BC=BI+DK

Bài 5. (2,0 điểm)

  1. Cho phương trình 2x^2-6x+3m+1=0 (với là tham số). Tìm các giá trị của m để phương trình đã cho có hai nghiệm x_1'\ x_2 thỏa mãn x_1^3+x_2^3=9
  2. Trung tâm thương mai VC tại thành phố NC có 100 gian hàng. Nếu mỗi gian hàng của Trung tâm thương mại VC cho thuê với giá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) một năm thì tất cả các gian hàng đều được thuê hết. Biết rằng, cứ mỗi lần tăng giá 5% tiền thuê mỗi gian hàng một năm thì Trung tâm thương mại VC có thêm 2 gian hàng trống. Hỏi người quản lý phải quyết định giá thuê mỗi gian hàng là bao nhiêu đồng một năm để doanh thu của Trung tâm thương mại VC từ tiền cho thuê gian hàng trong năm là lớn nhất ?

 

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”; các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Add a Comment

Your email address will not be published.