Bài giảng điện tử Elearning Toán 7 Kết nối (PPT Toán 7 kntt)

PPT toán 7 Kết nối tri thức với cuộc sống kết hợp bài giảng Elearning (ppt Toán 7 kntt).

Giáo án powerpoint hay còn gọi là giáo án điện tử, bài giảng điện tử, giáo án trình chiếu. Giáo án được thiết kế theo phong cách hiện đại, đẹp mắt để tạo hứng thú học tập cho học sinh. Với tài liệu này, hi vọng việc dạy môn Toán học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống của thầy cô sẽ nhẹ nhàng hơn.

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ

Bài 1. Số hữu tỉ.
Bài 2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.
Luyện tập chung.
Bài 3. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ.
Bài 4. Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương I.

CHƯƠNG II. SỐ THỰC

Bài 5. Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn
Bài 6. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
Bài 7. Số thực
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương II

CHƯƠNG III. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài 8. Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc
Bài 9. Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết
Luyện tập chung
Bài 10. Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song.
Bài 11. Định lí và chứng minh định lí
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương III

CHƯƠNG IV. TAM GIÁC BẰNG NHAU

Bài 12. Tổng các góc trong một tam giác
Bài 13. Tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai tam giác
Luyện tập chung
Bài 14. Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của hai tam giác
Luyện tập chung
Bài 15. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Bài 16. Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU

Bài 17. Thu thập và phân loại dữ liệu
Bài 18. Biểu đồ hình quạt tròn
Bài 19. Biểu đồ đoạn thẳng
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương V
Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra
Dân số và cơ cấu dân số Việt Nam

CHƯƠNG VI. TỈ LỆ THỨC VÀ ĐẠI LƯƠNG TỈ LỆ

Bài 20. Tỉ lệ thức
Bài 21. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Luyện tập chung
Bài 22. Đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 23. Đại lượng tỉ lệ nghịch
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương VI

CHƯƠNG VII. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ VÀ ĐA THỨC MỘT BIẾN

Bài 24. Biểu thức đại số
Bài 25. Đa thức một biến
Bài 26. Cộng, trừ đa thức một biến
Luyện tập chung
Bài 27. Nhân đa thức một biến
Bài 28. Chia đa thức một biến
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương VII

CHƯƠNG VIII. LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Bài 29. Làm quen với biến cố
Bài 30. Làm quen với xác suất của biến cố
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương VIII

CHƯƠNG IX. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG MỘT TAM GIÁC

Bài 31. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
Bài 32. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên
Bài 33. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác
Luyện tập chung
Bài 34. Sự đồng quy của ba trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác
Bài 35. Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương IX

CHƯƠNG X. MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

Bài 36. Hình hộp chữ nhật và hình lập phương
Luyện tập
Bài 37. Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác
Luyện tập
Bài tập cuối chương X

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Đại lượng tỉ lệ trong đời sống
Vòng quay may mắn
Hộp quà và chân đế lịch để bàn của em

NGOÀI CÁCH TẢI FILE PPT MIỄN PHÍ TRONG MỤC TÀI NGUYÊN TỪNG BÀI.

CÁC BẠN CÓ THỂ TẢI NHANH 1 LẦN TOÀN BỘ FILE PPT+GIÁO ÁN (có phí) [TẠI ĐÂY]!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN