Ước và bội của số tự nhiên – Ước chung lớn nhất – Bội chung nhỏ nhất

Ước và bội của số tự nhiên – Ước chung lớn nhất – Bội chung nhỏ nhất – Chuyên đề Toán 6:

Nhằm để đáp ứng cho việc ôn tập và hệ thống kiến thức một cách hiệu quả về môn Toán lớp 6. Chuẩn bị cho việc kiểm tra định kỳ của học sinh được tốt. Ươm mầm xin gửi đến các Thầy cô cùng các bậc Phụ huynh Học Sinh Chuyên Đề Toán Lớp 6 với các dạng bài tập giúp các bạn có thêm tư liệu ôn tập hiệu quả trong kỳ kiểm tra sắp tới.

TRÍCH DẪN CHỦ ĐỀ

Bài 1.Có 20 viên bi. Bạn Minh muốn chia đều số viên bi vào các hộp. Tìm số hộp và số viên bi trong mỗi hộp? Biết không có hộp nào chứa 1 hay 20 viên bi.

Lời giải

Số hộp và số viên bi trong mỗi hộp phải là ước số của 20.

Ta có Ư(20)={1; 2; 4; 5; 10; 20}.

Vì không có hộp nào chứa 1 hay 20 viên bi, nên số viên bi trong mỗi hộp chỉ có thể là 2; 4; 5; 10 tương ứng với số hộp là 10; 5; 4; 2.

Bài 2. Năm nay Bình 12 tuổi. Tuổi của mẹ Bình là bội số của tuổi Bình. Tìm tuổi của mẹ Bình biết tuổi của mẹ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 45.

Lời giải

Gọi x là số tuổi của mẹ Bình (x∈N; 30<x<45)

Tuổi của mẹ Bình là bội số của tuổi Bình nên x∈B(12)

Mà 30<x<45 nên x=36 thỏa mãn đk. Vậy mẹ Bình 36 tuổi.

Trắc nghiệm Toán 6 chủ đề Ước và bội của số tự nhiên – Ước chung lớn nhất – Bội chung nhỏ nhất

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN