Tuyển tập đề thi và đáp án Toán 6 học kì 1 năm học 2020 – 2021

Các đề thi Toán 6 học kì 1 nằm trong tuyển tập đề thi năm học 2020. Tuyển tập đề thi và đáp án Toán 6 được sưu tầm và biên soạn lại; mỗi đề đều có thang điểm chi tiết.

TRÍCH DẪN MỘT SỐ CÂU HỎI TRONG TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐÁP ÁN

Bài 4. (2,0 điểm)

  1. Tìm ước chung lớn nhất của 24 , 60 và 276 .
  2. Hưởng ứng chương trình Nối vòng tay lớn do Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam kết hợp với Hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức với chủ đề “Chung tay vì một Việt Nam tương đẹp”. Một trường trung học cơ sở đã gửi tặng địa phương của một tỉnh miền trung bị lũ lụt do cơn bão số 7 năm 2020 với số lượng cuốn sách khoảng từ 500 đến 600 quyển và nếu đóng số sách trên thành các thùng 12 cuốn, thùng 15 cuốn, thùng 18 cuốn thì vừa đủ. Tính số cuốn sách trường trung học cơ sở đó đã gửi tặng địa phương của một tỉnh miền trung ?

Bài 5. (2,5 điểm) Trên tia Ox, vẽ điểm M và N sao cho OM = 2cm, ON = 5cm.

  1. Tính độ dài đoạn thẳng MN.
  2. Trên tia đối của tia Ox lấy điểm P sao cho OP gấp đôi OM. Tính độ dài đoạn thẳng MP.
  3. Trên tia OP lấy điểm Q sao cho điểm P nằm giữa hai điểm O và Q và PQ = 1cm. Điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng QN không? Vì sao?

Để tải tài liệu các bạn có thể gửi thông tin tại mục [LIÊN HỆ]

BÀI VIẾT LIÊN QUAN