Trắc nghiệm Toán 7 giữa học kì II – Đề 2

Đề trắc nghiệm có thời gian là 30 phút. Trọng tâm kiến thức xoay quanh các nội dung lý thuyết cơ bản trong học kì 1 môn Toán lớp 7. Đề kiểm tra không giới hạn số lần làm bài. Để đạt được kết quả tốt, các em cần xem lại lý thuyết bài giảng đã học.

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI:

  • Các câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng nhất.
  • Các câu hỏi điền từ (hoặc số) cần viết liền không dấu, giữa các từ (số) cách nhau bằng dấu .
  • Các câu hỏi sắp xếp thì nhấn giữ và kéo thả lên trên hoặc xuống dưới.
  • Các câu hỏi chứa các mệnh đề đúng sai cần chú ý đến từng cụm từ.

Ví dụ một câu hỏi mệnh đề:

Cho các khẳng định sau

  1. Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số \dfrac{a}{b} với a,b\in\mathbb{N}, b\neq 0
  2. Số hữu tỉ lớn hơn 0 được gọi là số hữu tỉ dương
  3. Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 được gọi là số hữu tỉ âm
  4. Số hữu tỉ 0 không là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ âm

Khẳng định sai là

Câu hỏi trên các em cần lựa chọn tất cả các mệnh đề sai, chứ không phải là chỉ chọn ra một ý nào đó.

YÊU CẦU:

  • Làm bài nghiêm túc, không tải lại trang trong quá trình làm bài.
  • Chụp ảnh kết quả bài làm gửi vào nhóm zalo lớp.

[WpProQuiz 2]

BÀI VIẾT LIÊN QUAN