Trắc nghiệm Toán 7 Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Trắc nghiệm Toán lớp 7 chủ đề Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ có thời gian là 30 phút. Trọng tâm kiến thức xoay quanh các nội dung lý thuyết cơ bản trong học kì 1 môn Toán lớp 7. Bài thi Trắc nghiệm Toán  lần này không giới hạn số lần làm bài. Để đạt được kết quả tốt, các em cần xem lại lý thuyết bài giảng đã học; hoặc làm đề trắc nghiệm trước (ĐÃ MỞ ĐÁP ÁN)

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI:
  • Các câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng nhất.
  • Các câu hỏi điền từ (hoặc số) cần viết liền không dấu, giữa các từ (số) cách nhau bằng dấu .
  • Các câu hỏi sắp xếp thì nhấn giữ và kéo thả lên trên hoặc xuống dưới.
  • Các câu hỏi chứa các mệnh đề đúng sai cần chú ý đến từng cụm từ.
  • Đáp án dạng phân số như [latexpage]$\dfrac{2}{5}$[latexpage] thì ta điền vào ô trống là 2/5 hoặc 0,4 viết liền và không có khoảng cách. Nếu đáp án dạng phân số [latexpage]$-\dfrac{2}{5}$[latexpage] hay [latexpage]$\dfrac{-2}{5}$[latexpage] hay [latexpage]$\dfrac{2}{-5}$[latexpage] thì khi điền cũng chỉ viết -2/5 hoặc -0,4
  • Đáp số phải là phân số tối giản

[watupro 58]

[watupro-takings quiz_id=58 public =1  show_time-spent=0 show_percent=0 show_points_percent=0 show_title=0 show_dir=0 show_taker_name=0 show_date=0 show_Details=0 show_points=1  show_delete=0 show_percent_correct=0 show_name=1 show_id=0 show_email=0 show_grade=0 show_exam_title=0 show_percent_points=0 show_exam_id=0]

BÀI VIẾT LIÊN QUAN