Tra cứu điểm thi, kết quả học tập lớp 8D năm 2023

Khi muốn tra cứu điểm số trên Ươm mầm tri thức thì phụ huynh học sinh cần phải có mã học sinh được cung cấp, hoặc dò điểm thi bằng họ tên. Mã học sinh này sẽ do thầy cô giáo chủ nhiệm cung cấp. Hãy liên hệ với giáo viên chủ nhiệm lớp nếu phụ huynh chưa có mã học sinh.

Phụ huynh học sinh có thể dùng: Số báo danh, hoặc họ tên để dò điểm thi. Xem điểm trên Ươm mầm tri thức giúp phụ huynh nắm bắt được tình hình học tập của con em mình nhanh nhất.

wdt_ID Mã học sinh Họ tên Giới tính Ngày sinh Lớp 17/01 31/01 13/2 (Lý thuyết) 17/2 07/3 GHK2 Ghi chú
1 * * * * * 0 0 0

BÀI VIẾT LIÊN QUAN