Tổng hợp các bài giảng elearning đạt giải cao

Một số lưu ý khi sử dụng bài giảng điện tử elearning

♥ Muốn dừng lại ở bất kì thời điểm nào của một trang, hay muốn chuyển trang tiếp theo hoặc xem lại trang trước. Em kích chuột vào các biểu tượng trên thanh điều khiển.

♥ Muốn tải file nguồn trình chiếu PowerPoint của bài giảng điện tử elearning, các em kích chuột vào biểu tượng [Tài nguyên].

Danh sách bài giảng elearning được giải cao trong các cuộc thi cấp Quận, cấp Thành phố.

SINH HỌC

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp cá

BÀI VIẾT LIÊN QUAN