Tổng hợp bài giảng Elearning Toán 9

Một số lưu ý khi sử dụng bài giảng elearning môn Toán lớp 9

♥ Muốn dừng lại ở bất kì thời điểm nào của một trang, hay muốn chuyển trang tiếp theo hoặc xem lại trang trước. Em kích chuột vào các biểu tượng trên thanh điều khiển.

♥ Muốn tải file nguồn trình chiếu PowerPoint, các em kích chuột vào biểu tượng [Tài nguyên].

Danh sách bài giảng elearning môn Toán lớp 9

ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

Bài 1. Căn bậc hai
Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A² = |A|
Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp)
Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Tiết 1. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Tiết 2. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 9. Căn bậc ba
Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT

Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

HÌNH HỌC

CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bài 7. Vị trí tương đối của 2 đường tròn

Tiết 1. Vị trí tương đối của 2 đường tròn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN