Tổng hợp bài giảng Elearning Toán 8

Một số lưu ý khi sử dụng bài giảng elearning môn Toán lớp 8

♥ Muốn dừng lại ở bất kì thời điểm nào của một trang, hay muốn chuyển trang tiếp theo hoặc xem lại trang trước. Em kích chuột vào các biểu tượng trên thanh điều khiển.

♥ Muốn tải file nguồn trình chiếu PowerPoint, các em kích chuột vào biểu tượng [Tài nguyên].

Danh sách bài giảng elearning môn Toán lớp 8

ĐẠI SỐ

Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức.
Bài 2. Nhân đa thức với đa thức.
Luyện tập
Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ.
Tiết 7. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Tiết 8. Luyện tập
Tiết 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
Tiết 10. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Tiết 11. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
Tiết 12. Luyện tập
Tiết 13. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

HÌNH HỌC

Bài 1. Tứ giác.
Bài 2. Hình thang.
Bài 3. Hình thang cân.
Luyện tập

BÀI VIẾT LIÊN QUAN