Tổng hợp bài giảng điện tử Toán 7 (ppt toán 7)

Một số lưu ý khi sử dụng bài giảng điện tử elearning môn Toán lớp 7

♥ Muốn dừng lại ở bất kì thời điểm nào của một trang. Hay muốn chuyển trang tiếp theo hoặc xem lại trang trước. Em kích chuột vào các biểu tượng trên thanh điều khiển.

♥ Muốn tải file nguồn trình chiếu PowerPoint của bài giảng điện tử toán 7, các em kích chuột vào biểu tượng [Tài nguyên].

BÀI VIẾT LIÊN QUAN