Thi thử và chữa chi tiết đề học kì 2 Toán 6

Các em sẽ được làm thử và chữa chi tiết cách làm bài, những sai lầm thường gặp khi làm 1 bài thi học kì. Đề thi thầy sẽ chọn đề của 1 trường bất kì…

KÌ THI DỰ KIẾN MỞ NGÀY 02/04/2020. CHẤM BÀI, CHỮA BÀI NGÀY 05/04/2020

BÀI VIẾT LIÊN QUAN