Phần mềm thi THPT forticlient vpn cài đặt kết nối thi THPT quốc gia

Phần mềm forticlient vpn cài đặt kết nối thi THPT quốc gia VPN. Để các đơn vị truy cập vào chương trình và tiến hành nhập dữ liệu thí sinh.

Bộ đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị những nội dung cụ thể như:

  • Cài đặt mạng ảo VPN (FortiClient).
  • Đăng nhập vào mạng ảo VPN (FortiClient).
  • Đăng nhập vào hệ thống chương trình quản lý thi quốc gia.
  • Nhập dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi.

Bộ cài và Hướng dẫn phần mềm thi THPT quốc gia

BÀI VIẾT LIÊN QUAN