Ôn tập Toán 6 giữa học kì 2 – Đề số 2

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI:

 • Các câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng nhất.
 • Các câu hỏi điền từ (hoặc số) cần viết liền không dấu, giữa các từ (số) cách nhau bằng dấu .
 • Các câu hỏi sắp xếp thì nhấn giữ và kéo thả lên trên hoặc xuống dưới.

YÊU CẦU:

 • Chụp ảnh kết quả bài làm gửi vào nhóm zalo lớp.

ĐỀ GỒM 20 CÂU TRẮC NGHIỆM, CÁC EM HÃY LỰA CHỌN ĐÁP ÁN PHÙ HỢP
____________________________________________________________________________

1. Người ta thống kê được những người tiếp xúc gần với một bệnh nhân nhiễm virút Covid-19 là 44 người. Giả sử, khả năng lây nhiễm là 27% và những người còn lại không có tiếp xúc gần với nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu người nhiễm bệnh
2. Tổng 11+13+15+17+...+999 có bao nhiêu số hạng
3. Cho các khẳng định sau
 1. Số nguyên tố là số tự nhiên nhỏ hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó
 2. Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước
 3. Có hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố
Số khẳng định sai là
4. Biết số overline{a58b} chia hết cho cả 2;59. Khi đó a+2b bằng
5. Cho các tập hợp M, N, P như hình vẽ sau

Tập hợp Ncap M
6. Cho các khẳng định sau
 1. Các số có chữ số tận cùng là chữ số 0;2;4;8 thì chia hết cho 2. Và chỉ những số đó mới chia hết cho 2
 2. Các số có chữ số tận cùng là 05 thì không chia hết cho 5. Và chỉ những số đó mới chia hết cho 5
 3. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3
Số các khẳng định sai là
7. Kết quả của phép tính |-123|+|-456|+(-789+456^0)-(-2)^2 bằng
8. Cho các khẳng định sau
 1. Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó (dấu "+" đổi thành dấu "-", dấu "-" đổi thành dấu "+")
 2. Cho hai số nguyên ab, trong đó bne 0. Nếu có số nguyên k sao cho a=bk thì ta nói a chia hết cho b
 3. Trong ba điểm thẳng hàng, có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại
Số khẳng định đúng là
9. Giá trị của biểu thức dfrac{1978.1979+1980.21+1958}{1980.1979-1978.1979}
10. Cho hình vẽ (Hình 1). Cách gọi nào sau đây là đúng

11. Cho các tập hợp M, N, P như hình vẽ sau

Tập hợp P có số phần tử là
12. Trên tia Ox lấy điểm A, B sao cho OA=3 cm, OB=5 cm. Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho AC=6 cm. Khẳng định nào sau đây là đúng
13. Cho M là tập hợp các số nguyên tố có một chữ số. Tập hợp M gồm có số phần tử là
14. Cho 10 đường thẳng phân biệt, cắt nhau từng đôi một và không có 3 đường thẳng nào đồng quy. Số giao điểm được tạo thành là
15. Tổng tất cả các số tự nhiên n thỏa mãn 2n+5 chia hết cho n+1
16. Cho các khẳng định sau
 1. Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng n
 2. Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ a^m.a^n=a^{m+n}
 3. Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ a^m:a^n=a^{m-n} với aneq 0; mleq n
Số các khẳng định sai là
17. Cho overline{abcd} là số lớn nhất, khi chia cho các số 11;13;17 thì đều có dư bằng 7. Khi đó a+b+c+d bằng
18. Cho các tập hợp M, N, P như hình vẽ sau

Tập hợp Pcap M
19. Cho các tập hợp M, N, P như hình vẽ sau

Khẳng định nào dưới đây là sai
20. Cho overline{abc} là số tự nhiên có 3 chữ số, biết b^2=acoverline{abc}-overline{cba}=495. Khi đó giá trị a+b+c bằng
21. Cho các tập hợp M, N, P như hình vẽ sau

Tập hợp Pcap N có số phần tử là
22. Cho đoạn thẳng AB=8 cm. Gọi O là một điểm nằm giữa AB sao cho OA=6 cm, MN lần lượt là trung điểm của OAOB. Khẳng định nào sau đây là sai
23. Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức 2020-(2021-2022+2023) ta được
24. Số phần tử của tập hợp A={2010;2011;2012;...;2022}
25. Kết quả của phép tính 23^2:[2^{2020}:4^{1010}+(10.2^2-2.3^2)] bằng
26. Cho S=4^0+4^1+4^2+4^3+...+4^{35}. Khẳng định nào dưới đây là đúng
27. Tổng tất cả các số có 3 chữ số, mà khi chia cho cả 2;3;57 đều có số dư là 1, bằng
28. Học sinh toàn trường khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều không thừa em nào. Biết rằng tổng số học sinh trong khoảng từ 450 đến 500. Số học sinh toàn trường là
29. Cho các khẳng định sau
 1. Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử. Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập hợp rỗng và được kí hiệu là varnothing
 2. Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A gọi là tập hợp con của tập hợp B. Ta kí hiệu Acap B
 3. Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B và mọi phần tử của tập hợp B đều thuộc tập hợp A thì tập hợp A bằng tập hợp B.
Số khẳng định đúng là
30. Chọn câu đúng trong các câu sau

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN