Một số đề thi ôn tập giữa học kì 2 Toán 6

Một số đề thi ôn tập giữa học kì 2 Toán 6.

Một số đề thi ôn tập giữa học kì 2 Toán 6; Thời gian làm bài 90 phút; Đề kiểm tra thường gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 3.(2,5 điểm) Tìm một phân số có mẫu số bằng 15, biết rằng nếu trừ đi tử số 10 đơn vị và cộng thêm vào mẫu số 10 đơn vị thì ta được một phân số mới có giá trị gấp \dfrac{8}{5} lần phân số ban đầu.

Bài 4.(2,5 điểm) Trên đường thẳng xx’ lấy điểm O. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là xx’, vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho số đo góc xOy bằng 200, số đo góc xOz bằng 1000.

  1. Tinh số đo góc yOz
  2. Vẽ tia Ot sao cho số đo góc tOx’ bằng 1200. Hỏi tia Oy và tia Ot có phải là hai tia đối nhau không?

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN