Khảo sát Toán 6 ngày 19/12/2020

YÊU CẦU:

  1. SAU KHI LÀM XONG BÀI, ẤN VÀO NÚT [XEM CÂU HỎI] CHÉP CÂU HỎI VÀ TRÌNH BÀY LỜI GIẢI TỰ LUẬN VÀO VỞ.
  2. CHỤP ẢNH KẾT QUẢ GỬI VÀO NHÓM ZALO CỦA LỚP.

[WpProQuiz 14]
[WpProQuiz_toplist 14]

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN