Trắc nghiệm Toán 9: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

Trắc nghiệm Toán lớp 9 chuyên đề Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ có thời gian là 45 phút. Trọng tâm kiến thức xoay quanh các nội dung lý thuyết cơ bản về hình không gian Toán lớp 9. Bài thi Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ này không giới hạn số lần làm bài. Để đạt được kết quả tốt, các em cần xem lại lý thuyết bài giảng đã học; hoặc làm đề trắc nghiệm trước (ĐÃ MỞ ĐÁP ÁN)

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI:
  • Các câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng nhất.
  • Các câu hỏi điền từ (hoặc số) cần viết liền không dấu, giữa các từ (số) cách nhau bằng dấu .
  • Các câu hỏi sắp xếp thì nhấn giữ và kéo thả lên trên hoặc xuống dưới.
  • Các câu hỏi chứa các mệnh đề đúng sai cần chú ý đến từng cụm từ.
  • Đáp án dạng phân số như \dfrac{2}{5} thì ta điền vào ô trống là 2/5 hoặc 0,4 viết liền và không có khoảng cách. Nếu đáp án dạng phân số -\dfrac{2}{5} hay \dfrac{-2}{5} hay \dfrac{2}{-5} thì khi điền cũng chỉ viết -2/5 hoặc -0,4
  • Đáp số phải là phân số tối giản

HÌNH TRỤ - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ

Thời gian làm bài: 45 phút; Đề gồm 25 câu hỏi

Bạn cần đăng kí và đăng nhập để làm bài thi. Đăng nhập hoặc Đăng kí

Tên Ngày Điểm Thời gian làm bài
Trần Tuấn Thành 29/03/2022 15:37 0.00 00:56:48
Trần Tuấn Thành 29/03/2022 13:13 0.00 00:46:19
Gửi tự động
(hết thời gian)
Thảo Đoàn 28/03/2022 01:09 5.20 00:19:35
Quang Anh Do 27/03/2022 13:40 9.20 00:31:40
Doãn Hà 27/03/2022 12:52 2.80 00:06:46
Tạ Nhật Lương 27/03/2022 13:05 8.80 00:39:15
Nguyên Bá Dương 27/03/2022 12:38 9.60 00:41:42

Đang hiện 1 - 7 từ 7 hồ sơ

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN