Hướng dẫn xóa dữ liệu, tài khoản trên Ươm mầm tri thức

Sau khi đăng nhập, hãy tiếp tục và truy cập trang Hồ sơ của mình, và bạn sẽ thấy [Delete Account] ở cuối trang, nơi người dùng có thể nhấp vào để xóa tài khoản của họ.

Khi bạn nhấp vào liên kết, họ sẽ được hiển thị cảnh báo rằng việc xóa tài khoản sẽ xóa quyền truy cập và tất cả nội dung của bạn.

Khi người dùng đồng ý, Ươm mầm tri thức sẽ tự động tiến hành xóa tài khoản và các thông tin cũng như bài viết của tài khoản đó.

Cảm ơn!