Điểm chuẩn tuyển sinh 10 Hà Nội các năm, dự đoán điểm 2023

Tổng quan điểm chuẩn vào lớp 10 công lập ở Hà Nội các năm gần đây được Ươm mầm thống kê dưới đây sẽ giúp học sinh, phụ huynh thuận tiện trong cân nhắc đăng ký nguyện vọng.

ĐXT được tính theo công thức: (Điểm Ngữ văn + điểm Toán) x 02 + điểm Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có)

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã ký ban hành Kế hoạch số 656/KH-SGDĐT về việc tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2023-2024.

Theo Kế hoạch này, Hà Nội sẽ tuyển khoảng 72.000 học sinh vào lớp 10 các trường Trung học Phổ thông công lập, chiếm 55,7% tổng số học sinh đăng ký dự tuyển.

Chú ý: Dự đoán điểm chuẩn Ươm mầm đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo.

wdt_ID Khu vực tuyển sinh Mã trường Trường THPT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Chỉ tiêu 2021 2022 Chỉ tiêu 2022 Dự đoán 2023 Chỉ tiêu 2023 Bình quân mỗi môn 2023
1 KVTS 1: Ba Đình, Tây Hồ 0101 Nguyễn Trãi-Ba Đình 49,00 49,50 48,50 47,50 40,50 35,75 44,40 640 37,75 640 38,83 640 7,62
2 KVTS 1: Ba Đình, Tây Hồ 0102 Phạm Hồng Thái 51,00 50,00 50,00 48,00 41,25 37,50 40,00 675 38,25 675 37,36 585 7,57
3 KVTS 1: Ba Đình, Tây Hồ 0103 Phan Đình Phùng 52,00 52,50 51,50 50,50 46,25 40,50 49,10 600 42,00 675 43,14 675 8,48
4 KVTS 1: Ba Đình, Tây Hồ 2401 Chu Văn An 55,00 55,50 55,50 51,50 48,75 43,25 52,30 43,25 270 44,61 315 8,77
5 KVTS 1: Ba Đình, Tây Hồ 2402 Tây Hồ 47,00 46,50 46,50 46,00 38,00 34,00 41,70 675 36,25 720 36,75 720 7,25
Mã trường Trường THPT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN