Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2019

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2019.

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2019; Thời gian làm bài 120 phút; Đề thi thử gồm 5 câu hỏi. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 4. (3,5 điểm) Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Kẻ dây cung CD vuông góc với AB tại H (H nằm giữa A và O, H khác A và O). Lấy điểm G thuộc đoạn CH (G khác C và H), tia AG cắt đường tròn tại E khác A.

  1. Chứng minh tứ giác BEGH là tứ giác nội tiếp.
  2. Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng BE và CD. Chứng minh KC.KD=KE.KB.
  3. Đoạn thẳng AK cắt đường tròn tâm O tại F khác A. Chứng minh G là tâm đường tròn nội tiếp tam giác HEF.
  4. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A và B lên đường thẳng EF. Chứng minh HE + HF = MN.

Câu 5. (0,5 điểm) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn: a + b + c + ab + bc + ca = 6. Chứng minh rằng: [latexpage]$\dfrac{a^3}{b}+\dfrac{b^3}{c}+\dfrac{c^3}{a}\geq 3$[latexpage].

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”; các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN