Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm 2019

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm 2019.

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm 2019; Thời gian làm bài 120 phút; Đề thi thử gồm 5 câu hỏi. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 7. (1,0 điểm) Hai ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B. Vận tốc của ô tô thứ nhất lớn hơn vận tốc của ô tô thứ hai là 10 km/h nên ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai \dfrac{1}{2} giờ. Tính vận tốc của mỗi ô tô. Biết rằng quãng đường dài 150 km.

Câu 8. (1,0 điểm) Tìm các giá trị nguyên của m để phương trình x^2-4x+m+1=0 có hai nghiệm phân biệt x_1x_2 thỏa mãn x_1^3+x_2^3<100.

Câu 9. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và nội tiếp đường tròn (O). Gọi I là trung điểm AB, đường thẳng qua I vuông góc AO và cắt cạnh AC tại J. Chứng minh bốn điểm B, C, J và I cùng thuộc một đường tròn.

Câu 10. (1,0 điểm) Cho đường tròn (C) có tâm I và có bán kính R=2a. Xét điểm M thay đổi sao cho IM=a. Hai dây AC, BD đi qua điểm M và vuông góc với nhau (A, B, C, D thuộc (C)). Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác ABCD.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”; các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN