Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán – Trường THCS Tô Hoàng

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán – Trường THCS Tô Hoàng ngày 19/05/2021

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán – Trường THCS Tô Hoàng ngày 19/05/2021; Thời gian làm bài 120 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài II (2,5 điểm)

     1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Một ca nô xuôi dòng trên một khúc sông dài 60km, sau đó chạy ngược dòng 48km trên cùng khúc sông đó, cả xuôi và ngược hết 6 giờ. Nếu ca nô ấy chạy xuôi dòng 40km và ngược dòng 80km cũng trên khúc sông đó, cả xuôi và ngược thì hết 7 giờ. Tính vận tốc riêng của ca nô và vận tốc của dòng nước.

     2) Một khúc gỗ gồm 1 phần hình trụ và 1 phần hình nón có kích thước như hình vẽ. Tính thể tích của khúc gỗ.(lấy π≈3,14; làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN