Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán Trường THCS Ngô Gia Tự

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán – Trường THCS Ngô Gia Tự ngày 15/05/2021

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán – Trường THCS Ngô Gia Tự ngày 15/05/2021; Thời gian làm bài 120 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài II (2,5 điểm)

     1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Trên một khúc sông, một ca nô tuần tra đi xuôi dòng 96 km và ngược dòng 48km mất tất cả 5 giờ. Một lần khác, ca nô tuần tra đó đi xuôi dòng 48km và ngược dòng 60 km mất 4 giờ. Tính vận tốc riêng của ca nô tuần tra và vận tốc dòng nước khi di chuyển trên khúc sông này, biết vận tốc ca nô và vận tốc dòng nước đều không thay đổi.

     2) Từ một khúc gỗ hình trụ cao 15cm, người ta tiện thành một khối gỗ hình nón với chiều cao giữ nguyên từ khúc gỗ ban đầu và đáy nón chính là đáy khúc gỗ hình trụ. Biết phần gỗ bỏ đi có thể tích là 640 cm³. Tính thể tích khối gỗ hình nón đã tiện được.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN